تبلیغات
حجاب و عفاف - داستانهایی پیرامون حجاب
 
حجاب و عفاف
چادر حجاب پسندیده است.

خداوند متعال دین مقدس اسلام را براى سعادت و خوشبختى انسانها نازل فرموده و عفت و پاكدامنى را با آفرینش زن به هم آمیخته و با آفرینش ‍ او صلاح و خیر جامعه را در نظر گرفته و طبعاً براى او سهم به سزایى مقرّر فرموده بلكه گاهى به او نظر ویژه اى عنایت كرده و قوانین مخصوصى برایشان وضع نموده و یك سوره خاصى را به نام سوره نساء در قرآن كریم نازل فرموده است .
در سوره هاى دیگر قرآن ، نیز كراراً به مسائل حیاتى بانوان پرداخته و به خاطر اختلاف میان دو جنس زن و مرد از نظر روحى و جنسى ، قوانین ویژه اى بیان فرموده و مسئله حجاب و پوشش در رأ س و پیشاپیش آن قانون قرار گرفته شده تا عفت برونى زن با عفت درونى او هماهنگ گردد و بنیان خانواده مستحكم گردیده و زیبایى و دلارایى زن از آن همسرش باشد و دیگران از آن بهره نگیرند.

در قرآن مجید بسیار به مسأ له پوشش و حجاب اشاره فرموده و این همه سفارش و تأ كید به خاطر اهمیت داشتن حجاب و پوشش در زندگى زن است .
مطلب قابل توجه این است كه اسلام دشمنان بسیارى دارد و به خاطر از بین بردن این دین حاضر، دست به هر توطئه و كشتارى بزند تا اجتماع اسلام را از آن منحرف نماید.
مردم مذهبى ما باید آگاه باشند كه توطئه هاى استعمارگران و دشمنان اسلام همیشه به یك نحو نبوده و به خاطر تأ مین منافع خودشان گاهى به قتل و غارت و گاهى با اشغال نظامى و زمانى به تاراج اقتصادى دست مى زد، ولى امروز استعمار جدید و نو دین و عقاید و آداب و فرهنگ ملتها را مورد هدف قرار داده و در صدد تحقیر و از هم پاشى آن بر آمده و به این صورت فرهنگ مبتذل خودش را بر مردم تحمیل نماید، و در صورت موفقیت علاوه بر بردگى فرهنگى و سلطه سیاسى و تاراج اقتصادى و عوارض نامطلوب اجتماعى و در یك كلام سلطه همه جانبه استعمار مردم را از خدا و دین و ولایت منحرف نماید.
دشمنان اسلام به قانون حجاب ایراد گرفته اند و در پوشش طرفدارى از مقام زن ، حجاب را نوعى تحقیر و پائین آوردن شخصیت زن قلمداد نموده اند و گفته اند كه زن در حجاب نوعى محدودیت است و نمى گذارد آنطور كه شایسته است به كمال و رشد و ترقى برسد.
این یاوه سرائیها از این افراد منحرف عجیب نیست ، زیرا كه این به صلاح طرفداران آزادى زنان ، به عمق و حكمت قانون حجاب پى برده اند، ولى به علت داشتن سوء نیت خواسته اند كه با جلوه دادن نظریات پلیدشان زنان را از داشتن حجاب بر كنار نمایند كه ما به فضل و عنایات خدا و امام زمان (ع ) آنها را در این كتاب رسوا كرده ایم .
آنها مى كوشند در وسائل ارتباط جمعى مختلف ، از قبیل مجلات ، رادیو و تلویزیون و ماهواره و غیره ... پوشش و حجاب زنان را زیر سؤ ال قرار دهند و توجیح نمایند و آئین حجاب را زشت جلوه دهند و در نتیجه زنان را به فساد و تباهى بكشانند، لیكن در برابر این نوع تبلیغات زهرآگین بر زنان مسلمان واجب است كه به حجاب پایبند باشند، و این دستور مقدس اسلام را قولاً و عملاً در همه جا تبلیغ نمایند.
مردم مسلمان ایران هوشیار و بیدار باشند و عمق فاجعه را متوجّه گردند، زیرا استعمار از هر طریقى كه خواست به این نظام مقدس اسلامى ضربه وارد كند همانطورى كه عرض كردم با جنگ و فشارهاى اقتصادى و... با شكست مواجه گردید ولى امروز استراتژى استكبار جهانى با ترویج فرهنگ فساد و بدحجابى در بین زنان و دختران بدین وسیله مى خواهد جوانان ما را از معنویت و روح ایمان دور و زمینه گرایش به مظاهر مبتذل غرب را به ما تحمیل نماید تا به تدریج جامعه اسلامى را از درون بپوشاند.
این كتاب كوشش مختصرى از منافع و خوبیهاى پوشش و حجاب و زیانهاى مفاسد بى حجابى و بدحجابى را به صورت داستان بیان مى كند تا رفع شبهات و روشنگرى بانوان تحصیل كرده گردد.
این اوراق را به ساحت قدس عالم امكان امام زمان (عج ) هدیه مى نمایم و ثواب آن را به روح شهدا و علماء دین و خدمتگزاران به دین و قرآن و مملكت و امام راحلمان (ره ) و برادر شهیدم شیخ احمد میرخلف زاده نثار مى نمایم . و سلامتى امام زمان و ملّت ولایى و رهبر عزیز انقلاب اسلامى را از خداوند متعال خواستارم .
قم مقدسه : 14/12/78
حقیر درگاه حق على میرخلف زاده حجاب فرمان خداست


حجاب فرمان خداست و پروردگار متعال در قرآن كریم در مورد واجب بودن حجاب و حدود آن در پنچ آیه صریحا دستور فرموده ، ولى در مورد حفظ عفّت و پاسدارى از حریم آن در قرآن بیش از ده آیه وجود دارد. (كه در كتاب حجاب و عفاف بحث خواهد شد، انشاءاللّه .)
آیاتى كه به طور صریح اصل حجاب را براى زنها واجب و لازم و ضرورى دانسته پنج آیه مى باشند كه عبارتند از آیه 30 سوره نور، و آیه 59 و 53 و 33 و 23 سوره احزاب كه به ترتیب به بررسى آنها مى پردازیم .
در آیه 30 سوره نور مى خوانیم :
اى پیامبر! به بانوان با ایمان بگو چشمهاى خود را (از نگاه كردن به نامحرمان ) فرو بندند و عورتهاى خود را بپوشانند، و زینت هاى خود را جز آن مقدارى كه نمایان است ، آشكار نسازند و با روسرى و چادر، سر و گردن و سینه و اندام خود را بپوشانند و زینت و (برجستگیهاى اندام ) خود را هم از زیر چادر ظاهر نكنند، مگر براى شوهرانشان و پدرانشان وپدرشوهرانشان و پسرانشان و پسران همسرانشان و برادرانشان و پسر برادرانشان و پسران خواهرانشان و زنانِ هم مذهبشان و كنیزانشان و مردانیكه به هر دلیل تمایلى به زن ندارند و كودكانى كه از امور جنسى بى اطلاعند (غیر از ممیّزین ). و پاهاى خود را به زمین نكوبند تا زینتهاى پنهانشان ظاهر شود و همگى به سوى خدا توبه كنید اى مؤ منان ، باشد كه رستگار شوید " 1 ".
حجاب در كتاب آسمانىدومین آیه اى كه بر وجوب رعایت حجاب براى زنان در برابر نامحرمان ، دلالت صریح مى كند، آیه 59 سوره احزاب است كه مى خوانیم :
اى پیغمبر! به همسران و دخترانت و بانوان مومن بگو: با روپوشها و روسرى ها و چادرها و جلبابها خود را بپوشانند. زیرا این كار (چادر پوشیدن ) موجب مى شود كه بهتر به عفت شناخته شوند، و مورد آزار و تعرض هوسرانان قرار نگیرند. (و اگر تاكنون خطا و كوتاهى از آنها سر زده توبه كنند، زیرا) خدا همواره آمرزنده ، و مهربان است .
این آیه نیز به اصل وجوب حجاب براى بانوان ، تصریح نموده است و در پایان به یكى از فلسفه هاى حجاب كه عدم آزار از ناحیه مزاحمها است اشاره كرده است .
مى توان گفت : این آیه در قرآن جامع ترین آیه در حفظ حجاب و حریم عفّت است ، به خصوص با توجه به آیه قبل از خود، و آیه بعد كه شدیدترین هشدارها را به متجاوزین حریم عفّت داده است .
در این آیه دو مطلب در مورد حجاب هست كه با بررسى آن دو حقیقت مطلب آشكار مى گردد، یكى آنكه منظور كلمه یُدنینَ چیست و دوم آنكه منظور از جلباب چه مى باشد؟ یُدْنِینَ در اصل از دُنُوّ به معنى نزدیك كردن است ، منظور از آن در این آیه این است كه زنان باید لباس ‍ حجاب مثلاً چادر را از خود دور نسازند، و صورت و بدن خود را به وسیله آن بپوشانند.
علاّمه شهید مطهّرى در توضیح این مطلب مى نویسد:
استفاده : زنان از روپوشهاى بزرگ كه بر سر افكنده اند، دو جور بوده است ، یك نوع صرفا جنبه تشریفاتى و اسمى داشته است ، همانگونه كه در عصر حاضر بعضى از بانوان چادرى را مى بینیم كه چادر داشتن آنها صرفا جنبه تشریفاتى دارد، با چادر هیچ جاى بدن خود را نمى پوشانند، بلكه آن را رها مى كنند، وضع چادر بر سر كردنشان نشان مى دهد كه اهل پرهیز از معاشرت با مردان نامحرم نیستند، و از اینكه مورد بهره بردارى چشمها قرار بگیرند، امتناعى ندارند.
نوع دیگر بر عكس بوده و هست ، زن آن چنان با مراقبت لباسها و چادر خود را مى گیرد و آن را رها نمى كند كه نشان مى دهد كه اهل عفاف و حفاظ است ، و این كار نیز خود به خود آژیر دور باشى براى دزدان ناموس ایجاد مى كند و ناپاك دلان را مایوس مى سازد)
نتیجه اینكه جمله یُدنینَ بیانگر آن است كه ازپوشش باید به صورت صحیح استفاده شود،وآن را جّدى گرفت ،نه صورى وتشریفاتى ، و گرنه چه بسا بعضى ازپوششها حتّى مثل چادر به خاطر رها نمودن آن ، همچون ویترینهاى مغازه ها، هیجان انگیزتر شده ، و نبودش بهتر از بودنش ‍ است .
جمله جلباب جامه گشادى است كه از روسرى بزرگتر و از عبا كوچكتر است . و یا پیراهن و یا جامه اى گشاد و بزرگى است كه از ملحفه ، (ملافه یا روپوش بزرگى همانند چادر است ) كه زنان به وسیله آن (بنا به تفسیر المیزان ) صورت و گردن و جامه هاى خود را مى پوشانند ...
نتیجه اینكه آیه مذكور مى گوید: زنان باید با پوششى گشاد و وسیع سر و سینه خود را (تا پا) به خوبى بپوشانند، به گونه اى كه موجب تهیج هوسبازان ، و به دنبال آن مورد مزاحمت آنها قرار نگیرند، بنابر این زنان مسلمان ، براساس این آیه ، نباید با لباسهاى چسبان ، در برابر چشم مردم ظاهر شوند " 2 ".
اصلاً: فلفسه حجاب و پوشش ، بیشتر از اینرو است كه باعث تهیج مردان و جوانان و فساد و گسترش فحشا نگردد.
حجاب در قرآن


سومین آیه اى كه حجاب را براى عموم بانوان واجب و ضرورى دانسته آیه پنجاه و سه سوره احزاب است كه فرموده : هر گاه از زنان (پیامبر) متاعى یا چیزى را از وسایل زندگى خواستید از پس پرده و حجاب بخواهید زیرا این كار براى قلبهاى شما و ایشان پاك و پاكیزه و بهتر است .
این آیه نیز اختصاص به زنان پیامبر دارد زیرا یكى از فوائد حجاب عدم ارتباط غیر ضرورى زن و مرد را متذكر مى شود.
چهارمین و پنجمین آیه حجاب ، آیه 32 و 33 سوره احزاب است كه مى خوانیم :
اى همسران پیامبر شما مثل زنهاى معمولى نیستید، تقوا پیشه كنید، و به طور هوس انگیز حرف نزنید تا بیمار دلان در شما طمع كنند و سخن شایسته بگوئید و در خانه هاى خود بمانید و مثل دوران جاهلیت میان مردم ظاهر نشوید.
دو آیه فوق گرچه خطاب به زنان پیامبر اكرم (ص ) است ، ولى بانوان دیگر نیز در حكم و معنا با آنها شریك هستند، و راز خطاب به آنها به خاطر الگو قرار دادن آنها است و بخاطر تاكید بیشتر است . مثلاً بقول خودمان به در مى گویند كه دیوار بشنود، والا بانوان پیغمبر مبرّا هستند...
در آیه نخست به یكى از دستورهاى حفظ حریم عفّت دستور داده شده كه زنان با نازو كرشمه و صداى نرم و تهیج انگیز سخن نگویند، تا كسانیكه دلشان بیمار است به طمع هوسهاى جنسى بیفتند، بلكه به خوبى و شایستگى سخن بگویند.
در آیه دوم سخن از حجاب و پوشش به میان آمده و بیانگر آن است كه برهنگى و رعایت نكردن حجاب از شئونات عصر جاهلیّت بوده و شما باهتك حریم حجاب ، جاهلیت دیگرى بوجود نیاورید.
واژه تبرج در گفتار اهل لغت به معنى (خود نمایى و جِلوه گرى است .
در لغتنامه مصباح المنیر آمده : تبرج زن یعنى : زن زینتها و زیباییهاى خود را براى نامحرمان ظاهر سازد و در لغتنامه العین آمده : زنى كه زیباییهاى گردن و چهره اش را به نامحرمان نشان دهد تبرّج نموده است .
منظور اینكه این آیه به بانوان تاكید مى كند كه حریم حجاب و عفّت خود را حفظ و زیباییهاى اندامشان را ظاهر نسازند، و از خودنمایى و جلوه گرى به طور جدّى خود دارى نمایند و جاهلیت دیگرى همچون جاهلیت عصر پیامبر (ص ) را كه زنان در آن هنگام رعایت حجاب نمى كردند و با جلوه گرى در برابر دیدگان هوس آلود مردان ظاهر مى شدند به وجود نیاورند.
بنابر این در منطق قرآن ، بى بند و بارى زنان ، و بى حجابى و بدحجابى آنها، نه تنها تمدّن و نشانه ترقى و رشد نیست ، بلكه یك نوع واپس گرایى و جاهلیت و پستى است و باید به شدّت با آن مبارزه نمود.
نتیجه اینكه زن مسلمان و پیرو قرآن و شیعه و اهلبیتى و ولائى ، در گفتار و رفتار و لباس پوشیدن ، نباید در نزد نامحرمان خود را برجسته نشان دهد و موجب جلب توجّه آنها به خود گردد، و اگر خود را برجسته و جالب نشان دهد، مثل زنان جاهلیت رفتار كرده كه در كوچه و بازار به گونه اى راه مى رفتند كه نامحرمان را به سوى خود جلب كرده و به دنبال خود مى كشاندند " 3 ".
حجاب و عفت


در قرآن ، غیر از این پنج آیه اى كه صراحتا بر وجوب حجاب داشت و ذكر شد، آیات متعدد دیگرى وجود دارد كه مفهوم آنها بر واجب و ضرورى و لازم بودن حجاب دلالت مى كند و در مورد آنانكه حریم حجاب و عفاف را رعایت نمى كنند و یا زمینه ساز براى تهیّج هوسهاى آلوده و هر گونه بى عفّتى هستند هشدار مى دهد و اخطار مى كند، و به طور كلى پیام دهنده آن است كه هر گونه بدحجابى كه موجب فساد و انحراف جنسى و آلودگى ، چشم چرانى و امور خلاف عفّت گردد، از نظر اسلام ممنوع است .
مثلاً خداوند متعال در سوره 31 سوره نور به پیامبر (ص ) فرمان مى دهد كه به زنان با ایمان بگو حجاب خود را رعایت كنند و مى فرماید وَ لایَضْرِبْنَ بِاَرْ جُلِهِنَّ لِیُعْلَمَ ما یُخْفِینَ مِنْ زِینَتِهِنَّ باید بانوان ، طورى راه نروند تا زینت پنهانیشان آشكار شود.
منظور از این آیه ، این است كه نباید بانوان در هنگام راه رفتن ، پاهاى خود را چنان بر زمین بكوبند كه صداى خلخالهایشان به گوش برسد و همچنین به گونه اى با (طق و طوق ) راه نروند كه زینت هاى مخفى آشكار گردد این باریك بینى اسلام براى حفظ حریم عفاف جامعه است .
این مطلب بیانگر آن است كه اسلام به قدرى در مورد حفظ حریم عفت ، پافشارى مى كند كه حتى اجازه چنین كارى را نمى دهد، بنابر این به طریق اولى انجام هر گونه عواملى را كه آتش شهوت جوانان را شعله ور مى سازد اجازه نخواهد داد.
نتیجه اینكه : هر گونه نشر عكسها، رمانهاى عشقى و فیلمهاى تحریك آمیز و نشان دادن صورت و دستهاى آرایش شده و بَزَكْ كرده و لاك مالیده ممنوع است ، و مردان و زنان باید از هر گونه عواملى كه در آن (ریبه ) است یعنى ترس سوق دادن به سوى انحراف جنسى و تهیّج هوسهاى آلوده است پرهیز نمایند.
بنابر این اگر چهره زنان هم در بعضى از موارد موجب بر انگیختن هوسهاى آلوده گردد، باید از آشكار كردن آن پرهیز نمود " 4 ".
حجاب از نظر پیغمبر (ص)


حضرت رسول خدا (ص ) در ضمن گفتارى فرمود: دو دسته اهل دوزخ هستند و حتى بوى بهشت (كه تا پانصد سال راه به مشام مى رسد) به مشام آنها نخواهد رسید.
1-ستمگرانِ تازیانه به دست كه با تازیانه مردم را بى خودى مى زنند.
2-زنان بدحجاب و برهنه اى هستند كه با زرق و برق ، خود را به مردم نشان داده و هوسهاى آنها را به سوى خود جذب مى كنند، موهاى سرشان همچون كوهانهاى شتر سبكسر عربى است " 5 ".
و فرمود:زنى كه از خانه اش در حالى كه خود را آراسته و بزك كرده و عطر زده (بى آنكه پوشش اسلامى را رعایت كند) خارج گردد، و شوهرش ‍ به این كار راضى باشد.
(گناه آن به قدرى بزرگ است كه ) براى هر گامى كه آن زن در بیرون خانه برمى دارد، خانه اى در دوزخ براى شوهرش ساخته مى شود " 6 ".
و نیز فرمودند:
زن بى حفاظ، آسیب پذیر است ، هر گاه از خانه (بدون حجاب ) خارج شد، شیطان او را احاطه مى كند و در چشم انداز نفوذ شیطان قرار مى گیرد " 7 ".
و نیز فرمودند: با خواندن سوره نور(و توجّه و عمل به دستورهاى آن ) زنان خود را (از بى عفتى و دورى از حریم حجاب ) حفظ كنید " 8 ".
و نیز فرمودند:زنى كه خود را براى دیگران خوشبو كند او خود در آتش ‍ است و ننگ محسوب مى گردد " 9 ".
و نیز فرمودند: وقتى زنى در جائى بنشست و از آنجا برخاست نباید مردى در آن مكان بنشیند تا آنكه گرمى آن از بین برود و سرد شود " 10 ".
ونیز فرمودند: هركس بازنى كه محرم او نیست مصافحه كند غضب حق تعالى رابراى خود خریده است " 11 ".
و نیز فرمودند:هر كس بطور حرام با زنى مصافحه كند یعنى به او دست بدهد روز قیامت درغّل و زنجیر بسته و سپس به آتش انداخته خواهد شد " 12 ".
و نیز فرمودند: براى زن سزاوار نیست كه هنگام بیرون رفتن از خانه اش ‍ لباسهایش را به خودش بچسباند كه برجستگى هاى اندامش از بیرون ظاهر گردد " 13 ".
پیامبر خدا (ص ) فرمودند:
یا فاطمه هر زنى كه خود را زینت كند و لباسهاى زیبایش را بپوشد و از خانه خارج شود كه مردم به او نگاه كنند، ملائكه آسمانها و زمینهاى هفتگانه او را لعنت مى كنند و پیوسته مورد غضب الهى است و اگر بمیرد دستور داده مى شود او را بسوى آتش جهنم ببرند " 14 ".
و نیز فرمودند:
اى سلمان در آخر زمان مردها به مردها وزنها به زنها بسنده كنند، لواط رایج مى شود و هم جنس بازى فراوان گردد و آثار شوم آن مانند مرض ‍ ایدز دنیا را فرا مى گیرد و مردها شبیه به زنها و زنها شبیه به مردها مى شوند و زنان و دختران سوار زین (مانند دوچرخه و موتور) مى شوند، بر اینگونه زنان از امت من لعنت خدا باد " 15 ".
و نیز فرمودند:
در آخر زمان زنها پوشیده و برهنه هستند (لباسى مى پوشند كه در ایجاد فساد با برهنه بودن تفاوتى ندارند، یعنى برجستگى هاى اندامشان از زیر لباس ظاهر است ). روسرى هایشان را مثل كوهان شتر درست مى كنند، لعنت كنید ایشان را كه آنها ملعونند " 16 ".
حضرت رسول (ص ) خطاب به حولاء همسر عطاره ، مى فرمایند:
اى حولاء زینت خود را براى غیر شوهرت آشكار نكن و براى زن جایز نیست مچ و پایش را براى مرد نامحرم آشكار سازد و اگر مرتكب چنین عملى شد.
اول اینكه : خداوند سبحان همیشه او را لعنت مى كند.
دوم اینكه : دچار خشم و غضب خداوند بزرگ مى شود.
سوم اینكه : فرشتگان الهى هم او را لعنت مى كنند.
چهارم : عذاب دردناكى براى او در روز قیامت آماده مى شود.
اى حولاء هر زنى كه به خداوند سبحان و روز قیامت ایمان دارد زینتش ‍ را براى غیر شوهرش ظاهر نمى كند و همچنین موى سر و مچ خود را نمایان نمى سازد و هر زنى كه این كار را براى غیر شوهرش انجام دهد دین خود را فاسد كرده و خداوند را نسبت بخود خشمگین نموده است " 17 ".
حجاب از نظر على (ع )


حضرت امیرالمومنین على (ع ) در ضمن فرمایشاتشان به فرزندش (ع ) مى فرماید: در مورد حجاب بانوان سختگیر باش ، چرا كه رعایت حجاب به طور جدّى و محكم ، زنان را به سالمتر و پاكیزه ، حفظ خواهد كرد " 18 ".
و نیز فرمودند:
پوشیدن لباس ضخیم بر شما لازم است ، زیرا كسى كه لباسش نازك و بدن نما باشد، دینش نیز ضعیف و نازك است " 19 ".
و نیز فرمودند: شوهرى كه از همسرش اطاعت كند، خداوند او را از جانب صورت به طور واژه گونه وارد دوزخ گرداند.
شخصى پرسید: این اطاعت كه موجب چنین مجازاتى است كدام اطاعت است ؟
حضرت فرمودند: زن از او مى خواهد كه با لباس نازك (به مراكز پر جمعیت مانند) حمّامها و عروسیها و مجالس ترحیم برود، و شوهرش ، به او اجازه دهد و از سخن او اطاعت كند " 20 ".
(زیرا عدم كنترل این قبیل مراكز عمومى با موازین شرعى و اخلاقى ، جایگاهى براى فساد خواهد شد)
و نیز فرمودند:
پیغمبر (ص ) نهى كرد، زنى را كه براى غیر شوهرش آرایش نماید و اگر چنین كند بر خداوند سزاوار است كه او را در آتش دوزخ بسوزاند " 21 ".
امیرمومنان على (ع ) در یكى از فرمایشاتشان به همین مطلب اشاره و نیز فرمودند:
در آخرالزمان كه بدترین زمانها است ، زنان بى حجاب و برهنه آشكار مى شوند كه با زینت و آرایش بیرون مى آیند، آنان از مرز دین خارج شده اند و در فتنه ها وارد گشته اند و به سوى شهوتها تمایل و شتاب دارند،
حرامها را حلال مى كنند و سرانجام در جهنم و دوزخ گرفتار آتش و عذاب ابدى خواهند شد " 22 ".
از این فرمایشات هشدار دهنده شش مطلب مهم زیر فهمیده مى شود:
1- آن زمانى كه زنان رعایت حریم حجاب و عفاف نكنند، بدترین زمانها است .
2- زنانى كه با آرایش و نمایش از خانه بیرون مى آیند و سنگر عفّت را بشكنند، از دین خارج شده اند و در مقابل دین قرار گرفته اند.
3- این گونه زنان در فتنه ها وارد شده اند و موجب فتنه ها و انحرافها و گناهان خواهند شد.
4- این گونه زنان گرایش به هوسهاى شهوت انگیز دارند، شهوت پرستى بر آنها حاكم است نه عقل و منطق .
5- این گونه زنان حرامهاى الهى را حلال كرده و با بى بند و بارى خود، حدود الهى و مرزهاى دینى را زیر پا مى گذارند، و موجب افزایش فساد مى شوند.
6- سرانجام این گونه بانوان ، عذاب ابدى در دوزخ خواهد بود.
آرى آنانكه حریم حجاب و عفّت اسلامى را رعایت نمى كنند، این گونه موجب انحرافها و پلیدیها شده ، و موجب گسترش دامنه فساد مى گردند و سرانجام ، خود نیز در میان دنیاى جهنمى خود مى سوزند و زندگى پوچشان ، به عذاب ابدى الهى مى پیوندد " 23 ".
حجاب از نظر ائمه


امام صادق (ع ) فرمود:
براى زن هنگام خروج از خانه شایسته نیست كه لباسش را خوشبو كند " 24 ".
امام موسى بن جعفر (ع ) بنقل از پیامبر (ص ) فرمودند: هر كسى به خدا و روز قیامت ایمان دارد، هرگز در جائى نمى ماند كه نفس زن نامحرمى را بشنود " 25 ".
امام باقر (ع ) فرمودند: جایز نیست زن خود را شبیه مرد نماید. زیرا پیامبر مردانى را كه مشابه زنان مى شوند و همچنین زنانى كه خود را شبیه مردها قرار مى دهند لعنت كرده است " 26 ".
عذاب زنان


آقا سیدالمظلومین امیرالمومنین حضرت على (ع ) فرمود:
یكروز من و سیّده زنان عالم حضرت فاطمه زهرا (علیهاالسلام ) بر حبیب خدا حضرت پیغمبر اسلام (ص ) وارد شدیم و آن بزرگوار را در حالى دیدیم كه شدیدا گریه مى كرد.
به آن حضرت عرض كردم : پدر و مادرم فدایت شوند، یارسول اللّه ، چه شده ؟! چه چیزى شما را به گریه درآورده ؟
آن حضرت فرمود: یاعلى شب معراج وقتیكه به آسمان رفتم ، زنان امتم را در عذاب شدید مشاهده كردم . بخاطر آن شدت عذابها گریان و نالان شده ام .
حضرت فاطمه زهرا (علیهاالسلام ) فرمود: مگر چه دیدید كه اینقدر متأ ثر و گریان شده اید؟!
حضرت رحمة للعالمین (ص ) فرمود:
1- زنى را دیدم كه بمویش آویزان كرده بودند، در حالیكه مغزش ‍ میجوشید.
2- زنى را مشاهده كردم كه به زبانش آویزانش كرده بودند، و از حمیم جهنم در حلقش مى ریختند.
3- زنى را دیدم كه به دو پستانش آویزانش كرده بودند.
4 زنى را مشاهده كردم كه دست و پایش را بسته اند و مارها و عقربها را بر او مسلط كرده بودند.
5- زنى را دیدم كه گوشت بدنش را با قیچى مى چیدند و مجبورش ‍ مى كردند كه آن را بخورد، و آتش از زیر آن زبانه مى كشید.
6- زنى را مشاهده كردم كه به صورت كر و لال و كور است ، در حالى كه در تابوتى از آتش مى باشد و مغز سرش از دماغش خارج مى شود و بدن او به صورت جذام و برص است .
7- زنى را دیدم كه به دو پایش آویزان كرده اند، در حالیكه در تنورى از آتش بود.
8- زنى را مشاهده كردم كه گوشت بدنش را از قسمت جلو و عقب به وسیله مقراضهایى از آتش جدا مى كردند.
9- زنى را دیدم كه صورت و دستهایش آتش گرفته ، در حالى كه روده هایش را مى خورد.
10- زنى را مشاهده كردم كه سرش مثل سر خوك ، و بدنش مثل بدن الاغ و به انواع عذابها شكنجه اش مى دادند.
11- زنى را دیدم كه به صورت سگ بود، و آتش از عقبش خارج مى شد و ملائكه با گرز آهنى از آتش ، بر سر و بدنش مى كوبند.
بى بى دو عالم فاطمه زهرا (علیهاالسلام ) فرمودند: اى حبیب من و اى نور چشم من ، اى پدر بزرگوارم به من بفرمائید كه این زنان چه عملى داشته اند و به چه جهت به این عذابها گرفتار شده اند و راه و روششان چه بوده كه پروردگار متعال آنها را به چنین شكنجه هایى مبتلا نموده ؟!
آقا رئیس اسلام حضرت محمد (ص ) فرمود:
1- آن زنى را كه به موهایش آویزان شده بود، آن زنى بود كه موهایش را از مردان نامحرم نمى پوشانید.
2- آن زنى را كه به زبانش آویزان كرده بودند، آن زنیست كه شوهرش را با زبانش اذیت مى كرد.
3- آن زنى را كه به دو پستانش آویزان بود، آن زنى بود كه از همبستر شدن با شوهرش خوددارى مى نمود.
4- آن زنى را كه دست و پایش را بسته اند و مارها و عقربها را بر او مسلّط كرده بودند، آن زنى بود كه بدون اجازه شوهرش از خانه خارج مى شد.
5-آن زنى را كه از گوشت بدنش با قیچى مى چیدند و به او مى خورانیدند، زنى بود كه خودش را براى مردان نامحرم زینت مى كرد و بدنش را به آنها نشان مى داد.
6- آن زنى را كه كر و كور و لال بود، آن زنى بود كه از راه زنا بچّه دار مى شد و به گردن شوهرش مى انداخت .
7- آن زنى را كه به پاهایش آویزانش كرده بودند، زنى بود كه در حال نجاست وضو مى گرفت یعنى رعایت نجس و پاكى را نمى كرد، و در وقت جنابت و حیض غسل نمى نمود، و در نمازش سستى مى كرد.
8- آن زنى را كه از گوشت جلو و عقب بدنش با مقراض از آتش جدا مى كردند، زنى بود كه خود را از راه نامشروع به مردان عرضه مى داشت .
9- آن زنى كه صورت و دستهایش آتش گرفته و روده هایش را مى خورد، آن زنى بود كه قوّادى مى كرد، یعنى واسطه حرام بود.
10- آن زنى كه سرش مثل سر خوك و بدنش مثل بدن الاغ بود، آن زنى بود كه سخن چینى مى كرد و زیاد دروغگو بود.
11- آن زنى كه به صورت سگ بود آن زنى بود كه آوازه خوان (و صدایش را براى نامحرم با ناز و كرشمه و مهیّج رها مى كرد) و حسود بود " 27 ".نوع مطلب : احادیث مربوطه، 
برچسب ها : احادیث حجاب، داستانهای حجاب،
لینک های مرتبط :
نظرات ()
یکشنبه 4 تیر 1396 10:07 ق.ظ
Hello, Neat post. There is an issue together with your web
site in web explorer, might check this? IE still is the market chief and
a large element of other folks will miss your excellent
writing because of this problem.
دوشنبه 1 خرداد 1396 06:17 ب.ظ
Woah! I'm really digging the template/theme of this website.
It's simple, yet effective. A lot of times it's very
hard to get that "perfect balance" between superb usability and visual appearance.
I must say you've done a superb job with this. In addition, the
blog loads super quick for me on Internet explorer.
Outstanding Blog!
شنبه 26 فروردین 1391 09:52 ق.ظ
سلام
مطالبت عالی بود
اگه مایل بودی بیا تبادل......
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی