تبلیغات
حجاب و عفاف - حجاب ریشه در تاریخ كهن ایران زمین دارد
 
حجاب و عفاف
چادر حجاب پسندیده است.

معمولا حجاب را یكی از احكام برجسته اسلامی می دانند كه البته در قرآن كریم ربانی نیز به صراحت در سوره احزاب و نور از آن یاد شده است و براین اساس در تمامی تبلیغات و تهاجمات فرهنگی روانی غرب، حجاب را با پوشش اسلامی و حتی چادر برابر می دانند!!

 

                                          

حجاب به معنای پوشاندن بدن از نامحرمان، امری فطری است كه برای حیات اجتماعی انسان ضرورت دارد. برهنگی و بی حجابی و حتی بدحجابی از جمله تنشهای فرهنگی، اجتماعی است كه جوامع را در آستانه فروپاشی قرار داده و نمونه بارز آن را می توان در غرب بی بند و بار كنونی جستجو كرد.

معمولا حجاب را یكی از احكام برجسته اسلامی می دانند كه البته در قرآن كریم ربانی نیز به صراحت در سوره احزاب و نور از آن یاد شده است و براین اساس در تمامی تبلیغات و تهاجمات فرهنگی روانی غرب، حجاب را با پوشش اسلامی و حتی چادر برابر می دانند!!

اما جالب اینجاست كه با توجه به فطری بودن مقوله حجاب، تمامی ادیان آسمانی، جامعه را به سوی آن فراخوانده و حتی در قومیت ها و ملل گوناگون با ریشه تاریخی كهن نظیر ایران بعنوان یك فرهنگ نهادینه شده است!

در ایران باستان، چادر قبل از حضور دین مبین اسلام بعنوان مقوله ای «ملی» مطرح بوده است تا بدانجا كه برخی محققان و اندیشمندان، پوشش اسلامی را نتیجه تعامل فرهنگی بین اعراب و ایرانیان دانسته اند! اما صحیح آن است كه مبانی فقهی و احكام اسلامی از آنجا كه برپایه فطرت و ارزش های والای بشری بنا نهاده شده است با مهر تایید زدن بر حجاب ایرانی موجب تقویت و اعتلای فرهنگ حجاب كه اكنون مترادف با پوشش اسلامی است، شده است.

چادر نیز تنها یكی از مصادیق بارز و نمونه حجاب می باشد. متاسفانه ملاحظه می شود كه جامعه غرب با مساوی جلوه دادن حجاب و چادر و با استناد به مواد ابلاغیه حقوق بشر، اصل فلسفه حجاب را زیر سؤال می برد. غرب به جهت تضعیف باورها و ارزشهای دینی و ملی ما، حجاب را مانعی برای آزادیهای زنان در امور اجتماعی و اقتصادی و... می داند و با نادیده گرفتن عزت و كرامت بانوان و فطری بودن اصل حجاب به دنبال القاء نظریات خود مبنی بر تبعیض آمیز بودن این حكم اسلامی، ایرانی دارد تا از این رهگذر در راستای تاكتیكهای تهاجم فرهنگی (بی هویت نمودن نسل جوان، تضعیف و تخریب باورهای دینی و ملی، شكست انقلاب اسلامی ایران و...) اندلسی دیگر را بوجود آورد.

مقام معظم رهبری در بیانات گهربار خود با اشاره به ایرانی بودن حجاب می فرمایند:

«زنان ما چادر را انتخاب كرده اند. البته ما هیچ وقت نگفتیم كه حتماً چادر باشد و غیرچادر نباشد. گفتیم كه چادر بهتر از حجاب های دیگر است.زنان ما می خواهند حجاب خودشان را حفظ كنند. چادر را هم دوست دارند و چادر «لباس ملی» ماست. چادر بیش از آنكه یك حجاب اسلامی باشد، یك حجاب ایرانی است! مال مردم ما و لباس ملی ماست.(۱)

همچنین ایشان می فرمایند:« در عرصه فعالیت های اجتماعی اعم از فعالیت های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی به معنای خاص، فعالیت علمی، درس خواندن، تلاش كردن در راه خدا و... هیچ تفاوتی از نظر اسلام نیست و اگر كسی عكس این را بگوید منطق اسلام نیست و برخلاف سخن اسلام حرف زده است. البته مرز میان این روابط همان حجاب است.(۲)

استاد ارجمند شهید مطهری(ره) نیز در كتاب «بررسی حجاب» با اشاره به فرهنگ حجاب در قبل از اسلام در جوامع ایرانی و رومی به تخطئه این ادعا كه حجاب از ایران یا جای دیگری به اسلام وارد شده باشد، می پردازد و می فرماید:

«فقط بعدها براثر معاشرت اعراب مسلمان با تازه مسلمانان غیرعرب، حجاب از آن چه در زمان رسول اكرم وجود داشت شدیدتر شد».

استاد دراین كتاب می كوشد تا نگرش غلطی و موذیانه ای كه می گوید حجاب از ایران وارد اسلام گردیده است، را نفی كند. زیرا با پیوند و تاكید ایرانی اسلامی مقوله حجاب و چادر و از این تهاجم شوم، اهداف سیاسی و فرهنگی خاصی را دشمنان و معاندان نظام پیگیری می كنند. درهمین راستا و با توجه به شرایط سیاسی منطقه ای و بین المللی و نقش انكارآمیز ایران با هویتی اصیل ایرانی، اسلامی استراتژی تهاجم فرهنگی هم شكل می پذیرد.

در كلام روشنفكرانی مانند دكتر علی شریعتی نیز به ریشه تاریخی و فرهنگی حجاب ایرانی اشاره شده است.دكتر علی شریعتی در جواب سؤالی كه می پرسد:

«پوشش سنتی زن ایرانی چیست؟ می گوید: پوشش سنتی؟! فرهنگ و هنر همه اش را می داند! بهتر از من و شما! چون تاریخ آن فرهنگ و هنر را در خود جای داده است.»

همچنین ایشان (دكتر شریعتی) در پاسخ به سنتی بودن پوشش چادر می گوید:

«نه! این پوششی كه انتخاب می كنند (چادر) به عنوان برگشت به سنت قدیمی نیست، این جلوتر افتادن از مدرنیسم است!این از مدرن شدن جلوتر است. این پوشش سنتی، ملی و تاریخی ماست!» (۳)حالا براستی تاریخ درباره ایرانی بودن حجاب چه می گوید؟!

یافته های پژوهشی نشان می دهد كه زنان ایران زمین از زمان مادها (كه نخستین ساكنان این دیار بوده اند) حجاب كاملی شامل پیراهن بلندچین دار و شلوار تا مچ پا و چادر و شنلی بلند روی لباس ها، داشته اند.

این حجاب در دوران سلسله های مختلف پارس ها نیز معمول بوده است. در زمان بعثت زرتشت و قبل و بعد از آن، زنان ایرانی از حجابی كامل برخوردار بوده اند.

برابر متون تاریخی، در همه آن زمان ها پوشاندن موی سر و داشتن لباس بلند و شلوار و چادر رایج بوده است و زنان با آزادی در محیط بیرون خانه رفت و آمد می كردند و هم پای مردان به كار می پرداختند. و این امور با حجاب كامل و پرهیز شدید از اختلاط های فساد برانگیز همراه بوده است.

جایگاه فرهنگی پوشش در میان زنان نجیب ایران زمین به گونه ای بوده است كه در دوران سلطه كامل شاهان، هنگامی كه خشایارشاه به ملكه «وشی» دستور داد كه بدون پوشش به بزم بیاید تا حاضران زیبایی او را بنگرند، وی امتناع كرد و برای این سرپیچی، به حكم دادوران، عنوان «ملكه ایران» را از دست داد.در زمان ساسانیان كه پس از نبوت زرتشت است افزون بر چادر، پوشش صورت نیز در میان زنان اشراف معمول شد.

به گفته ویل دورانت، پس از داریوش، زنان طبقات بالای اجتماع جرات نداشتند كه جز در تخت روان روپوش دار از خانه بیرون بیایند.

برخی از اندیشمندان و تمدن نگاران، ایران را مبلغ اصلی ترویج حجاب در جهان معرفی كرده اند.

مركز بعثت «اشو زرتشت» ایران بوده است و وی درباره حجاب و پوشش زنان و تأیید حدود و كیفیت حجاب رایج آن دوران كوشید تا با پندهای خود ریشه های درونی حجاب را مستحكم نماید و عام درون را ضامن اجراء و پشتوانه استمرار و استواری حجاب قرار دهد(۴)

آمارهای منتشره حكایت از حضور ۰۰۰/۲۰۰/۱ بدحجاب و یا بی حجاب در كشورمان دارد(۵). این عده با فرض عدم اعتقاد به احكام و تعالیم پویای اسلامی، قطعا خود را ایرانی دانسته و متاثر از فرهنگ غنی و پرافتخار ایران باستان می باشند.

این هموطنان عزیز كه با حضور در مجامع فرهنگی هنری و یا دانشجویی در لوای دكترین روشنفكری، نگران تخریب آثار باستانی و تاریخی نظیری بیستون، تخت جمشید و مجموعه توس و... می باشند، آگاه باشند كه این یادگار كهن ایران زمین (حجاب) نیز در معرض تخریب و هجمه ای ویران كننده با گلوله های «حجاب گریزی» و «حجاب هراسی» دشمنان و معاندان ایران اسلامی قرار گرفته كه نیازمند عزم ملی در جهت حفظ و گسترش و تقویت آن از سوی تمامی هم میهنان عزیز می باشد.ختم كلام اینكه افتخار باید كرد كه نجابت، عفاف، حجاب و غیرت و شجاعت، نهادینه در ضمیر هر ایرانی است.نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
نظرات ()
شنبه 25 شهریور 1396 09:45 ب.ظ
I'm not sure where you are getting your info, but good topic.
I needs to spend some time learning more or
understanding more. Thanks for fantastic info I was looking for this info
for my mission.
شنبه 4 شهریور 1396 12:57 ب.ظ
Heya i am for the primary time here. I came across this board and
I find It really helpful & it helped me out much. I hope to present
something back and aid others such as you aided me.
شنبه 14 مرداد 1396 07:43 ق.ظ
After I originally left a comment I appear to have clicked the -Notify me
when new comments are added- checkbox and now every time
a comment is added I receive four emails with the same comment.
Perhaps there is a means you are able to remove me from that service?
Thank you!
چهارشنبه 2 اسفند 1391 05:02 ب.ظ
ممنونم
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی