تبلیغات
حجاب و عفاف - 1 - آرامش روانی
 
حجاب و عفاف
چادر حجاب پسندیده است.
یکشنبه 14 آذر 1389
نبودن حریم میان زن و مرد و آزادی معاشرتهای بی بندوبار ، هیجانها و التهابهای جنسی را فزون می‏بخشد و تقاضای سكس را به صورت یك عطش روحی‏ و یك خواست اشباع نشدنی در می‏آورد . غریزه جنسی ، غریزه‏ای نیرومند ، عمیق و " دریا صفت " است ، هر چه بیشتر اطاعت شود سركش‏تر می‏گردد ، همچون آتش كه هر چه به آن بیشتر خوراك بدهند ، شعله ورتر می‏شود . برای‏ درك این مطلب به دو چیز باید توجه داشت : 1 - تاریخ همانطوری كه از آزمندان ثروت یاد می‏كند كه با حرص و آزی‏ حیرت‏آور در پی گرد آوردن پول و ثروت بوده‏اند و هرچه بیشتر جمع‏ می‏كرده‏اند حریصتر می‏شده‏اند ، همچنین از آزمندانی در زمینه مسائل جنسی یاد می‏كند . اینها نیز به هیچ وجه از نظر حس تصرف تملك زیبا و یان در یك‏ حدی متوقف نشده‏اند . صاحبان حرمسراها و در واقع همه كسانی كه قدرت‏ استفاده داشته‏اند چنین بوده‏اند
كریستن سن نویسنده كتاب " ایران در زمان ساسانیان " در فصل نهم‏ كتاب خویش می‏نویسد : " در نقش شكار طاق بستان فقط چند تن از سه هزار زنی كه خسرو ( پرویز ) در حرم داشت می‏بینیم . این شهریار هیچگاه از این میل سیر نمی‏شد
دوشیزگان و بیوگان و زنان صاحب اولاد را در هر جا نشان می‏دادند ، به حرم‏ خود می‏آورد . هر زمان كه میل تجدید حرم می‏كرد ، نامه‏ای چند به فرمانروایان اطراف می‏فرستاد و در آن وصف زن كامل عیار را درج می‏كرد . پس عمال او هرجا زنی را با وصف نامه مناسب می‏دیدند ، به خدمت می‏بردند "
از اینگونه جریانها در تاریخ قدیم بسیار می‏توان یافت . در جدید این‏ جریانها به شكل حرمسرا نیست ، به شكل دیگر است ، با این تفاوت كه در جدید لزومی ندارد كسی به اندازه خسرو پرویز و هارون الرشید امكانات‏ داشته باشد . در جدید به بركت تجدد فرنگی ، برای مردی كه یك صد هزارم‏ پرویز و هارون امكانات داشته باشد میسر است كه به اندازه آنها از جنس‏ زن بهره‏كشی كند
2 - هیچ فكر كرده‏اید كه حس " تغزل " در بشر چه حسی است ؟ قسمتی از ادبیات جهان عشق و غزل است . در این بخش از ادبیات ، مرد ، محبوب و معشوق خود را ستایش می‏كند ، به پیشگاه او نیاز می‏برد ، او را بزرگ و خود را كوچك جلوه می‏دهد ، خود را نیاز می‏برد ، او را بزرگ و خود را كوچك جلوه می‏دهد ، خود را نیازمند كوچكترین عنایت او می‏داند ، مدعی‏ می‏شود كه محبوب و معشوق " صد ملك جان به نیم نظر می‏تواند بخرد ، پس‏ چرا در این معامله تقصیر می‏كند " از فراق او دردمندانه می‏نالد
این چیست ؟ چرا بشر در مورد سایر نیازهای خود چنین نمی‏كند ؟ آیا تاكنون دیده‏اید كه یك آدم پول پرست برای پول ، و یك آدم جاه‏پرست برای‏ جاه و مقام غزلسرائی كرده است ؟ ! آیا تاكنون كسی برای نان غزلسرائی‏ كرده است ؟ چرا هر كسی از شعر و غزل دیگری خوشش می‏آید ؟ چرا همه از دیوان حافظ اینقدر لذت می‏برند ؟ آیا جز این است كه همه كس آنرا با زبان یك غریزه عمیق كه سراپای وجودش را گرفته است منطبق می‏بیند ؟ چه‏ قدر اشتباه می‏كنند كسانی كه می‏گویند یگانه عامل اساسی فعالیتهای بشر عامل‏ اقتصاد است ! بشر برای عشقهای جنسی خود موسیقی خاصی دارد ، همچنانكه برای معنویات‏ نیز موسیقی خاص دارد ، در صورتی كه برای حاجتهای صرفا مادی از قبیل آب‏ و نان و موسیقی ندارد
من نمی‏خواهم ادعا كنم كه تمام عشقها جنسی است و هم هرگز نمی‏گویم كه‏ حافظ و سعدی و سایر غزلسرایان صرفا از زبان غریزه جنسی سخن گفته‏اند . این‏ مبحث ، مبحث دیگری است كه جداگانه باید بحث شود
ولی قدر مسلم اینست كه بسیاری از عشقها و غزلها عشق و غزلهائی است كه‏ مرد برای زن داشته است . همین قدر كافی است كه بدانیم توجه مرد به زن‏ از نوع توجه به نان و آب نیست كه با سیر شدن شكم اقناع شود ، بلكه یا به صورت حرص و آز و تنوع پرستی در می‏آید و یا به صورت عشق و غزل . ما بعدا در این باره بحث خواهیم كرد كه در چه شرائطی حالت حرص و آز جنسی‏ تقویت می‏شود و در چه شرائطی شكل عشق و غزل پیدا می‏كند و رنگ معنوی به‏ خود می‏گیرد
به هر حال اسلام به قدرت شگرف این غریزه آتشین توجه كامل كرده است
روایات زیادی درباره خطرناك بودن غریزه‏ای كه مرد و زن را به یكدیگر پیوند می‏دهد وارد شده است
اسلام تدابیری برای تعدیل و رام كردن این غریزه اندیشیده است و در این‏ زمینه هم برای زنان و هم برای مردان ، تكلیف معین كرده است . یك وظیفه مشترك كه برای زن و مرد ، هر دو ، مقرر فرموده مربوط به نگاه كردن است : « قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم . . . قل للمؤمنات‏ یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن »
خلاصه این دستور اینست كه زن و مرد نباید به یكدیگر خیره شوند ، نباید چشم چرانی كنند ، نباید نگاههای مملو از شهوت به یكدیگر بدوزند ، نباید به قصد لذت بردن به یكدیگر نگاه كنند . یك وظیفه هم خاص زنان مقرر فرموده است و آن اینست كه بدن خود را از مردان بیگانه پوشیده دارند و در اجتماع به جلوه‏گری و دلربائی نپردازند . به هیچ وجه و هیچ صورت و با هیچ شكل و رنگ و بهانه‏ای كاری نكنند كه موجبات تحریك مردان بیگانه را فراهم كنند
روح بشر فوق العاده تحریك پذیر است . اشتباه است كه گمان كنیم‏ تحریك پذیری روح بشر محدود به حد خاصی است و از آن پس آرام می‏گیرد
همانطور كه بشر - اعم از مرد و زن - در ناحیه ثروت و مقام از تصاحب‏ ثروت و از تملك جاه و مقام سیر نمی‏شود و اشباع نمی‏گردد ، در ناحیه جنسی‏ نیز چنین است . هیچ مردی از تصاحب زیبا رویان و هیچ زنی از متوجه كردن‏ مردان و تصاحب قلب آنان و باعخره هیچ دلی از هوس سیر نمی‏شود
و از طرفی تقاضای نامحدود خواه ناخواه انجام ناشدنی است و همیشه مقرون‏ است به نوعی احساس محرومیت . دست نیافتن به آرزوها به نوبه خود منجر به اختلالات روحی و بیماریهای روانی می‏گردد
چرا در دنیای غرب اینهمه بیماری روانی زیاد شده است ؟ علتش آزادی‏ اخلاقی و جنسی و تحریكات فراوان سكسی است كه به وسیله جرائد و مجلات و سینماها و تئاترها و محافل و مجالس رسمی و غیر رسمی و حتی خیابانها و كوچه‏ها انجام می‏شود
اما علت اینكه در اسلام دستور پوشش اختصاص به زنان یافته است این‏ است كه میل به خودنمائی و خودآرائی مخصوص زنان است . از نظر تصاحب‏ قلبها و دلها مرد شكار است و زن شكارچی ، همچنانكه از نظر تصاحب جسم و تن ، زن شكار است و مرد شكارچی . میل زن به خودآرائی از این نوع حس‏ شكارچیگری او ناشی می‏شود . در هیچ جای دنیا سابقه ندارد كه مردان لباسهای‏ بدن نما و آرایشهای تحریك كننده به كار برند . این زن است كه به حكم‏ طبیعت خاص خود می‏خواهد دلبری كند و مرد را دلباخته و در دام علاقه به‏ خود اسیر سازد . لهذا انحراف تبرج و برهنگی از انحرافهای مخصوص زنان‏ است و دستور پوشش هم برای آنان مقرر گردیده است
اما درباره طغیان پذیری غریزه جنسی و اینكه بر خلاف ادعای افرادی مانند راسل ، غریزه جنسی با آزاد گذاشتن كامل و خصوصا با فراهم كردن وسائل‏ تحریك هرگز سیر نمی‏شود و اشباع نمی‏گردد و همچنین درباره انحراف " چشم‏ چرانی " در مردان و انحراف " تبرج " در زنان ، باز هم بحث خواهیم‏ كرد


نوع مطلب : سیمای حقیقی مسأله حجاب، 
برچسب ها : آرامش روانی،
لینک های مرتبط :
نظرات ()
پنجشنبه 23 شهریور 1396 09:49 ب.ظ
Superb, what a webpage it is! This web site provides valuable
facts to us, keep it up.
یکشنبه 12 شهریور 1396 10:55 ب.ظ
What's up friends, how is the whole thing, and what you wish for
to say regarding this post, in my view its actually amazing for me.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی